Strona główna Kontakt Linki
SIECI WAN
Sieci WAN
DIODA
Dioda


Sieci LAN

Sieć LAN Sieć LAN (ang. Local Area Network) - sieć lokalna mieszcząca się w obrębie jednego budynku lub instytucji. Sieci lokalne LAN w znaczny sposób ułatwiają pracę w firmach dając bardzo wiele możliwości. Dzięki sieciom LAN możemy korzystać z tańszego dostępu do Internetu, bezpłatnie komunikować się, korzystać z gier sieciowych itp. Dużą zaletą sieci lokalnych jest możliwość wspólnego użytkowania urządzeń zewnętrznych komputera, takich jak: drukarek czy skanerów.

Współczesne systemy czy programy komputerowe są bardzo skomplikowane. Ich struktura powoduje, że praktycznie niemożliwe jest zorganizowanie ich w postaci jednego zbioru podprogramów zarządzanych przez program główny. Duże programy mają strukturę warstwową, a najniższa warstwa operuje na danych fizycznych, czyli pamięciach czy portach wejścia/wyjścia. Wyższe dane operują na danych abstrakcyjnych, zdefiniowanych przy użyciu danych niższego poziomu. Przykładem warstwowości oprogramowania jest dziedzina protokołów komunikacyjnych. Międzynarodowa organizacja standaryzacyjna ISO opracowała specyfikację warstwowego modelu komunikacyjnego OSI (ang. Open Standard Interconnection), o którym dowiesz się więcej z tej strony.

Najbardziej rozpowszechnionym i obecnie stosowanym protokołem jest TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Nazwa pochodzi od dwóch najważniejszych jego protokołów: TCP oraz IP. Protokół TCP/IP został dokładnie opisany na tej stronie.

Zapraszam wszystkich do przeglądania mojego serwisu, który poświęcony jest sieciom LAN. Poznasz strukturę budowy sieci lokalnych, ich rodzaje i technologie, typy urządzeń wykorzystywane w sieciach LAN. Pomocny będzie również projekt sieci.W górę
GOOGLE

AKTUALIZACJA

Ostatnia aktualizacja: 2016-11-24

Free Web Hosting

copyright © J.W Home | Standardy | Technologie | Topologie | WLAN | VLAN | Projekt | Kontakt | Polityka Cookies